Våre produkter

07.10.2020
Vi har en mengde produkter å tilby på gården. 

- Lam og saukjøtt av villsau, gammelnorsk spæl,  kvitspæl og grå trønder. 
- Skinn av villsau og gammelnorsk spæl.
- Egg fra frittgående beitehøns.  
- Grønnsaker, poteter, urter og bær i sesong.
- Lefser, potetlefser og flatbrød.
- Keramikk og billedkunst mm. fra vårt verksted, Kunstheimen