Livdyrsalg

Send en forespørsel dersom du er interessert i å kjøpe livdyr av sau, lam, værer eller storfe.  Kontakt oss på 48101320 eller 97167599.

For tiden har vi en oksekalv "Darte" med individnr 201 av rasen Vestlandsk fjordfe, som kan være aktuell for livdyrsalg, samt en vær "Øfsti" med individnr 77500 av rasen Grå Trønder som vi vurderer salg på.

Dersom vi har gjeterhunder eller valper til salgs vil du finne informasjon om det under gjeterhund.