Kjøtt fra Bjørkligården


Slaktesesongen på lam starter uke 35 og varer til uke 48. Det er lurt å bestille lam i god tid, dvs innen utgangen av sep. for å sikre seg lammeslakt. Men det er fullt å sende en forespørsel etter dette. 

Sauslakt kan bestilles hele året,
men det er mest sannsynlig å få ferskt saukjøtt i sep. og okt. 

 Bestilling kan gjøres via bestilling@bjorkligarden.com

Lammekjøtt - helslakt                                135 NOK


Lammekjøtt - partert                                 160 NOK

Ungsaukjøtt - helslakt                                  75 NOK

Ungsaukjøtt - partert                                  105 NOK

Saukjøtt - helslakt                                        65 NOK


Saukjøtt - partert                                         95 NOK  

Tillegg for vakumpakking

 Lammeslakt, pris per slakt                     400 NOK
Ungsau/sauslakt, pris per slakt             600 NOK