Gårdshistoria

Bjørkli

En del av den «Trollskog allmenningen», som tilhørte bnr. 1 - Vesterbotn. Skylddelingen ble avholdt 15.juni 1907 hvor lensmann Wennbergs teig på 448 dekar., nå kalt Bjørkli fikk bruksnummer 6. Navnet er nok avledet av den bratte lia ovenfor husene og som den gang nok var dekket av tett bjørkeskog. Wennberg ble ikke sittende lenge på teigen i og med at han dør alt i oktober året etter. 8.januar 1910 blir det av skifteretten avholdt 1.gangs auksjon i boet etter avdøde. Kristian Nilsen på Skjæret var eneste som ga bud på 900,-. Georg Johansen Furumo hadde gitt underhaandsbud på 1025,- og vant derfor budrunden. Auksjonsskjøte ble utstedt til Georg 29.04.1911.

Georg ble derfor første rydningsmann på Bjørkli. Bjørkli var en skogbevokst utmarksteig, noe som må ha krevd både vilje og styrke å rydde. Georg og Sigrid bodde de første år på Sigrids hjemplass på Skjæret.

Mere kommer.