Gjeterhundtrening

Fellestreninger

Vi ønsker å få til et gjeterhundmiljø her i Balsfjord og oppfordrer interesserte til å bli med på trening. De som måtte ønske og trenger det, vil kunne få veiledning av instruktør i bruk og trening av gjeterhund.

Bjørkligården inviterer i perioder inn til felles gjeterhundtrening. Da fyrer vi opp under svartkjelen og samles til sosialt lag, trening og bålkaffe. Om du er nybegynner eller gammel traver, møt opp.

Vi trener ut fra det nivået du og din hund er kommet til, og prøver å få til en naturlig progresjon mot et mål om at hunden skal fungere i sank og på tilsyn. Hunden bør kunne beherske å gå utgang for å hente sauene, løse sauene på en rolig og behersket måte mot deg som hundefører. Hunden skal komme til deg med sauene på en måte som ikke stresser dyrene unødvendig. Videre kan vi trene på å styre hunden slik at du kan bruke hunden til å styre flokken dit du måtte ønske.

Vi ønsker at hundetreningen skal være lystbetont og positivt, og gjennom treningen bygge et tillitsforhold mellom hundefører og hund. 

Individuelle treningstimer og opptrening av unghund

Vi kan også tilby individuelle treningstimer med instruktør, hvor vi trener på det som måtte det være behov for. Timene må bestilles på forhånd på telefon 97167599. Jørgen er utdannet instruktør gjennom NSG.

  • Kr 250,- per time inkl mva.

Vi kan også ta på oss opptrening av unghund til et grunntrent nivå, hvor den normalt skal kunne klare en klasse 1 - prøve.

  • Pris er kr 12 500,- inkl mva for 50 timer trening. Vi gjør en forhåndsvurdering av hunden, før vi tar på oss jobben. Dersom vi vurderer at det er lite sannsynlig at hunden lar seg trene frem til målet, tar vi ikke på oss oppdraget.
  • Hundeeier må koste hundefôret når hunden er her på trening.
  • Gjeterhundprøven må hundeeier selv ta, da det er denne ekvipasjen som skal jobbe i utmarka og må kunne vise at de behersker jobben.
  • Vi kan kjøre noen ekstra treningsøkter, hvor hundeeier trener på å gå prøve. (Kr 250,- per time).