Fellestrening gjeterhund

Vi ønsker å få til et gjeterhundmiljø her i Balsfjord og oppfordrer interesserte til å bli med på trening. De som måtte ønske og trenger det, vil kunne få veiledning av instruktør i bruk og trening av gjeterhund.

Bjørkligården inviterer i perioder inn til felles gjeterhundtrening. Da fyrer vi opp under svartkjelen og samles til sosialt lag, trening og bålkaffe. Om du er nybegynner eller gammel traver, møt opp.

Vi trener ut fra det nivået du og din hund er kommet til, og prøver å få til en naturlig progresjon mot et mål om at hunden skal fungere i sank og på tilsyn. Hunden bør kunne beherske å gå utgang for å hente sauene, løse sauene på en rolig og behersket måte mot deg som hundefører. Hunden skal komme til deg med sauene på en måte som ikke stresser dyrene unødvendig. Videre kan vi trene på å styre hunden slik at du kan bruke hunden til å styre flokken dit du måtte ønske.

Vi ønsker at hundetreningen skal være lystbetont og positivt, og gjennom treningen bygge et tillitsforhold mellom hundefører og hund.