Dyra våre

På Bjørkligården har vi valgt å ha et mangfold av dyr. Vi startet opp med sau, og har for tiden rundt 75-80 sau som lammer hvert år. Vi har redusert noe på antall sau og har nå flere raser enn den opprinnelige NKS (norsk hvit sau. Gjennom inseminering og innkjøpte værer av andre raser har vi nå villsau (gammelnorsk sau), gammelnorsk spæl, grå trønder og hvit spælsau.

Etterhvert har vi også anskaffet noen ammekyr av rasen Vestlandsk fjordfe, med kalver og ungdyr. Disse gir melk til eget bruk samt slakt. Ellers har vi høns, vaktler, gullfasan, kalkun, ender, gjeterhunder og katter. Tidligere hadde vi Mangalitsasvin, men dette ønsket vi ikke å satse videre på og solgte livdyrene.

Ok sist, men ikke minst så har vi vår eiegode Shasta. En herlig, søt og sjarmerende liten veskehund som bor inne sammen med oss.