Nyheter

Fra og med i dag setter vi ned prisen på egg solgt fra gården til kr 4 per egg. Dette fordi direktesalg fra gården, medfører mindre arbeid og mindre kostnader med kjøring til og fra salgssteder for blant annet Reko. På disse salgsstedene vil prisen fortsatt være kr 5 per egg.

Det har vært to energikrevende år, og vi har først nå fått roen til å se tilbake. Vi har tenkt, følt og vurdert. Gjort noen endringer til gårds. Det hender jo at innsikten modnes med erfaringene man opparbeider seg. Man kan studere i ettertid og undres om det var episoder der sjåføren sov bak rattet.. ja.. man lærer noe av...

Vi har en mengde produkter å tilby på gården.
- Lam og saukjøtt av villsau, gammelnorsk spæl, kvitspæl og grå trønder.
- Skinn av villsau og gammelnorsk spæl.
- Egg fra frittgående beitehøns.
- Grønnsaker, poteter, urter og bær i sesong.
- Lefser, potetlefser og flatbrød.
- Keramikk og billedkunst mm. fra vårt verksted, ...

Takk til alle som handler egg.

Vi har foreløpig ikke nok egg til å dekke etterspørselen, men nye høner er på vei og i slutten av august vil det være opp mot 40-50 ferske egg å få tak i hver dag. Frem til da vil vi samle egg i løpet av uka og sette ut for salg hver...

Kjære kunder.

Vi opplever å få en del forespørsler og bestillinger på epost, og det er bra. Men for at disse e-postene ikke skal bli borte i innboks-jungelen har vi opprettet en ny e-post adresse der privatpersoner kan sende inn spørsmål, tilbakemeldinger og bestillinger.

Ny adresse er:
bestilling@bjorkligarden.com