Rugeegg

Vi samler egg til ruging på bestilling. 
Autralorps
Maran
Vi har mix høner som legger egg i mange farger, alle eggene med australorps far.
Grønne, mørkebrune, beige, offwhite, brun, hvit.


25 kr per rugeegg. 
Porto kommer i tillegg ved forsendelse i posten.