Skal utdanningsnemnda drive med tilfeldig saksbehandling?

16.01.2011

Bare for å ha det sagt; jeg har ingenting mot Marie Amelie som person og har ingen motforestillinger mot at hun eventuelt skal få permanent oppholdstillatelse.

Det jeg finner rart er at denne dama vekker så voldsomt sympati i befolkningen. På et øyeblikk har det vokst frem store støttegrupper på facebook for at Marie skal få bli i landet. Jeg mener folk må klare å se forbi, at Marie ser ut som en hyggelig og velutdannet kvinne og se på systemet. Er det slik at regelverket tilsier at utlendingen ikke kan få permanent opphold, så skal vedkommende sendes ut. Vi kan ikke begynne med usaklig forskjellsbehandling, selv om søker heter Marie i stedet for Mohammed, Ahmed eller Mustafa.

Nå vil selvsagt noen si at alle må få en individuell behandling av sin søknad. Det mener selvfølgelig jeg også. For å ivareta sin rettsikkerhet er det viktig at alle får vurdert sin søknad, og at momentene veies opp til et resultat: Opphold eller ikke.

Nå er jeg ikke i mot innvandring, absolutt ikke. På mange måter er det positive tilskudd til samfunnet. Derfor er det kanskje på sin plass med en oppmykning av regelverket. Slik at vi får plass til både Marie, Mohammed, Ahmed og Mustafa.


Jørgen