Sommer i nord

21.06.2012

Lamminga er vel overstått, og omtrent 250 lam beiter nå sammen med sine mødre på ferskt og proteinrikt skogsgress og beiteurter.

Våronna er delvis unnagjort, men det ser ut som vi må pløye opp et større stykke på ei leiejord. Har fått gjort to grøftinger, hvor det de siste årene har utviklet seg til rene sumpa.

Nå trenger vi varme, har vært en kald forsommer.


Jørgen