Kurs på Bjørkligården

Våren og sommeren 2018 kan vi tilby ulike kurs her på Bjørkligården.
Kurs i lefsebakst, gjeterhundkurs og såpekurs. Ønsker du mere info kan du lese litt her.