Kårede værlam til salgs

12.10.2016

Forrige torsdag var vi å fikk kåret 1 villsauverlam og 6 verlam av nks.

De tre vi hadde til salgs er nå solgt:

Kåringsnr 201680164, O-indeks 120. Pris 3350,- pluss mva (SOLGT).

Individnr 66180. Sønn av fjorårets kåringsvær «Stålull»
Individnr 66180. Sønn av fjorårets kåringsvær «Stålull»

Kåringsnr 201680165, O-indeks 123. Pris 3500,- pluss mva (SOLGT).

Individnr 66217, semin etter Billy.
Individnr 66217, semin etter Billy.

Kåringsnr 201680163, O-indeks 121. Pris kr 3400,- pluss mva (SOLGT).

Individnr 66092 etter semin , et trillingslam.
Individnr 66092 etter semin , et trillingslam.


Disse 4 er foreløpig ikke til salgs, men Stas Krøss-sønnen (kåringsnr 201680162) kommer muligens på salg:

Kåringsnr 201680153, O-indeks 132.

Individnr 66075, semin etter Basegut holmås
Individnr 66075, semin etter Basegut holmås

Kåringsnr 201680162, O-indeks 135.

Individnr 66098, semin etter Stas Krøss
Individnr 66098, semin etter Stas Krøss

Kåringsnr 201680166, O-indeks 129.

Individnr 66141, semin etter Basegut Holmås
Individnr 66141, semin etter Basegut Holmås

Kåringsnr 201680150, gammelnorsk sau (villsau)

«Sølvpilen» med individnr 66028. Lokalprodusert.
«Sølvpilen» med individnr 66028. Lokalprodusert.