Har satt mine langsiktige målsetninger

31.01.2012

Da kan jeg likegodt skrive det svart på hvitt: Jeg har som mål å kvalifisere meg for NM i gjeterhund innen år 2017. Det er et langsiktig mål, og kanskje et forsiktig mål. Men innser at jeg ikke har nivået inne og at en må forvente å bruke mye tid på trening for å oppnå nødvendig fremgang.

De første av de to håpefulle kandidatene som jeg disponerer er Saria:

Hun er kommet lengst i og med at hun går klasse 3 prøver. VI har en jobb å gjøre med timing, samt å få hunden til å jobbe på litt lenger avstand fra sauen. Kan bli bra etterhvert. Saria er 5 år og er den som fungerer best i arbeid hos meg.

Den neste jeg disponerer er Gullet:

Gullet er snart 2 år og er en liten nøtt å knekke. Hun fremstår som litt myk å jobbe med, samtidig som hun har et sterkt blikk og virker uredd overfor sauen. Jobber for tiden med å få bygd ut en avstand mellom sauen og hunden, for i neste omgang bruke dette for å trene inn vinkling og utgang. Hun har litt dårlig vinkling og vil helst gå rett mot sauene. Gullet har jeg virkelig tro på kan bli god.


Jørgen