Endret tilbud innen opptrening av hund

07.03.2015

Vi på Bjørkligården publiserte nettopp at vi kan være villig til å ta i mot unghund for opptrening til ferdig grunntrent hund med godkjent klasse 1-prøve. Et vilkår var at vi skulle gå prøven. Hvis vi ikke lykkes skal vi heller ikke ha en godtgjørelse på jobben.

Dette har vi fått reaksjoner på. Det har gått på at en kan få en situasjon, der en hundeeier får tilbake en gjeterhund med godkjent bruksprøve og begynner å bruke den uten å ha kontroll og styring selv.

Ut fra dette endrer vi tilbudet. Dersom det er ønske om det tar vi inn unghunder for opptrening, til grunntrent nivå der de normalt sett skal klare en klasse 1-prøve. Prøven må tas av hundeeier selv. Et slikt prinsipp bør også gjelde for alle som selger hunder med bestått klasse 1 og klasse 3.

Du kan lese mer om trening av gjeterhund på Bjørkligården på lenken under:

Gjeterhundtrening