Årets slaktesesong er over

14.11.2016

I dag ble de to siste hvitlammene slaktet på Nortura i Målselv. De slaktet til 19,2 og 19,4 kg U- og 3-.

Statistikknerden i meg har satt opp følgende oversikt:

2011 19,66 kg 8,81 (R+) 5,76 (2+)

2012 19,06 kg 8,85 (R+) 5,58 (2+)
2013 20,24 kg 8,89 (R+) 6,41 (2+)
2014 20,04 kg 9,26 (R+) 5,98 (2+)
2015 19,18 kg 9,22 (R+) 5,02 (2+)
2016 19,94 kg 9,32 (R+) 5,71 (2+)

Vi klarte ikke målet på 20 kg i snitt, men det var nesten. 96,96 % av lammene fikk kvalitetlamtillegg, men hele 99,24 % holdt kvaliteten for å kunne motta slikt tillegg. Vi tok 3 lam i retur som ikke mottok tillegget, og et lam havnet i 3+ på fett.

På gourmetlamtillegget fikk vi uttelling på 86,36 % av lammene. I løpet av året hadde 93,94 % av lammene en kvalitet som gjorde at de kunne mottatt tillegget.

Målsetningen for neste sesong: øke slaktevekten til over 20 kg i snitt, Holde slakteklassene over 9,00. Vi forventer en nedgang siden vi solgte Simon kjøttvær, etter at vi gikk inn i værringen.

Et annet mål er å øke lammetallet på søyene, og få levert enda flere lam til slakteriet.


Jørgen