Partert slakt av ungsau

Bestilling av slakt med forskuddsbetaling som trekkes fra endelig faktura når vi vet vekta på slaktet.

Slaktesesongen er fra uke 36 til uke 48.

Slakt må hentes på gården etter bekreftet bestilling. Leveranse kan avtales.

Prisen er kr 105,- per kg. Slaktene veier fra 20-35 kg. Slakt av rasene gammelnorsk sau (villsau), gammelnorsk spæl, grå trønder, hvit spælsau og norsk hvit sau.

Parteringsalternativer:
Skriv parteringsalternativ 1,2,3 eller 4 i kommentar til bestilling.

1. Grovpartering

(Hele lår, hele boger, hele pinnekjøttsider med hel nakke, hel slagside)

2. Finpartering med pinnekjøtt
(Hele lår og hele pinnesider med rygg (kotelettkam), Nakke og bog deles til fårikålkjøtt.
3. Finpartering med fårikålkjøtt
(Hele lår u/halebein, hele sider m/rygg, slagsider, filetkam til koteletter, resten fårikålkjøtt

4. Finpartering med fårikålkjøtt
(Helelår u/halebein, hele pinnekjøttsider u/rygg, slagside, sadel til koteletter, resten fårikålkjøtt.
VIKTIG: Ønskes det annen type partering, skriv dette i kommentarfelt til bestilling. 

Saueslaktene parteres etter kundens ønske. Det kommer et tillegg på kr 600 for vakumpakking per ungsau.

kr 0,00