Helslakt ungsau

Bestilling av helslakt.

Av ungsau leveres slakt av kvit spæl og norsk kvit sau

Slaktesesongen er fra uke 36 til uke 48.

Pris kr 75,- per kg.
Slakt kan hentes på gården eller leveres på Nordkjosbotn, Storsteinnes, Mestervik, Andselv og Tromsø mot tillegg.

Bestillingen er først gjeldene etter mottatt bekreftelse.
Betaling ved levering, kontant, kort eller vipps.

kr 0,00