Helslakt

Bestilling av slakt med forskuddsbetaling som trekkes fra endelig faktura når vi vet vekta på slaktet.

Slaktesesongen er fra uke 36 til uke 48.

Slakt må hentes på gården etter bekreftet bestilling. Leveranse kan avtales.

Pris er kr 65,- per kg. Slaktene veier fra 25-40 kg. Slakt av rasene gammelnorsk sau (villsau), gammelnorsk spæl, grå trønder, hvit spælsau og norsk hvit sau.

kr 0,00