Parterte lammeslakt

Bestilling av partert helslakt.

Merk i kommentarfeltet hvilke lammerase og parteringsalternativ du ønsker.
Villsaulam: 11-13 kg
Gammelnorskspællam: 13-17 kg
Kvit spæl: 15-22 kg
Norsk kvit sau: 15-20 kg

Slaktesesongen er fra uke 36 til uke 48.

Pris kr 160,- per kg.
Slakt kan hentes på gården eller leveres på Nordkjosbotn, Storsteinnes, Mestervik, Andselv og Tromsø mot tillegg.
Bestillingen er først gjeldene etter mottatt bekreftelse. 
Betaling ved levering, kontant, kort eller vipps.

Parteringsalternativer
:
Skriv parteringsalternativ 1,2,3 eller 4 i kommentar til bestilling.

1. Grovpartering

(Hele lår, hele boger, hele pinnekjøttsider med hel nakke, hel slagside)

2. Finpartering med pinnekjøtt
(Hele lår og hele pinnesider med rygg (kotelettkam), Nakke og bog deles til fårikålkjøtt.

3. Finpartering med fårikålkjøtt
(Hele lår u/halebein, hele sider m/rygg, slagsider, filetkam til koteletter, resten fårikålkjøtt

4. Finpartering med fårikålkjøtt
(Helelår u/halebein, hele pinnekjøttsider u/rygg, slagside, sadel til koteletter, resten fårikålkjøtt.

VIKTIG: Ønskes det annen type partering, skriv dette i kommentarfelt til bestilling. 

kr 0,00