Norsk hvit sau

hvitsau

Tradisjonelt har norsk hvit sau vært sauerasen som har blitt drevet på Bjørkligården.

Fakta om Norsk hvit sau;
Norsk kvit sau er en norsk rase av crossbredtypen som egentlig er en «syntetisk» rase. Siden 70-åra har ulike norske og utenlandske crossbredraser blitt krysset sammen, slik at svært mye av den norske sauen i dag er krysninger. Dette har medført at rasebetegnelsen norsk kvit sau ble innført i 2000/2001. Den norske kvite sauen er en relativt uensartet rase, men i hovedtrekk er den mer spedlemmet, rasktvoksende, fruktbar og kjøttfull enn for eksempel den opprinnelige dalasauen.

I sauekontrollen utgjorde norsk kvit sau 69 % av søyene i 2006. I tillegg bør nok endel dyr som er kodet som dala, rygja, steigar eller texel regnes som NKS. Det er NSG som driver det organiserte avlsarbeidet for norsk kvit sau. I 2006 var det ca 100 væreringer med norsk kvit sau i drift.