Gårdsdrifta

gårdskartGården har ca 35 vinterfôra sau. Vi har flere raser, villsaunorsk kvit sau, samt at vi krysser frem hvit spæl, gammelnorsk spælsau og grå trøndersau.

Eiendommen er på 524,4 dekar hvorav i overkant av 80 dekar er dyrket mark. Vi leier naboeiendommen og det sørger for nok fôr gjennom den 8 mnd lange innefôringsperioden. Fom sommeren 2015 gikk vi fra silo /rundballer og over til å produsere alt vinterfôret i rundballer. Med kort og enkel vei til utmarka er sauene ute på skogsbeite kun kort tid etter lamming, så sant værgudene er med oss og sørger for tina mark og grasvekst i skogbunn.

De enorme ressursene som ligger i utmarka er en viktig del av fôringa til dyra. Det er ikke bare lønnsomt, men sauer og lam får tilgang til næringsrike urter og grassvekster samt en stor helsegevinst ved å tråkke seg opp de lyngkledde heiene. Fra dype elvedaler til bratte fjellnuter. Utmarka er uvurderlig. Vi er heldigvis i den posisjon at vi har et minimalt tap til rovdyr. Dette gjør at vi kan slippe sauer og lam til skogs å la de nyte de enorme ressursene som ligger så flott til rette for dem og oss.

På gården har vi også andre dyr.
Hønene spankulerer rundt på tunet og får nyte det å være frittgående så langt som været tillater og lysten deres er på å gå ute. Til gjengjeld kan vi få sanke egg av ypperste kvalitet. Når vinter, mørketid og kulde setter inn foretrekker de å være inne i halmen og kose seg.

Tre Mangalitsasvin, ullgriser, er nyankommet og skal bli en del av besetningen her. Vi gleder oss til å få kjennskap til disse sosiale dyrene.

Bjørkligården går under katogorien et godt gammeldags småbruk der vi satser på kvalitet fremfor kvantitet. Nærheten og kjennskapen til hvert enkelt dyr er viktig og i tillegg til å kunne gi dyra best mulig forhold.