Gjeterhund

Saria; en flott gjeterhund som nå har rollen som seniorkonsulent. Kan se tilbake på en flott karriere som sankehund..
Gullet; Vi kom aldri til vm. Jørgen og Gullet kan til tider være kjempeuenige, men Gullet er en hund man kan stole på at hun gjør jobben. Som arbeidshund tar hun stadig steg og imponerer sin eier. På prøvebanen har vi avsluttet karrieren.
Liss; ei litt forsiktig tispe. Overtatt av Maiken, og har en flott eleganse i måten å jobbe på. Flanker veldig fint, og legger trykk på sauen på fin avstand. Maiken og Liss passet som hånd i hanske.
Kaisa; Jørgens nye unghund. En helt annen type hund enn Gullet og Champ. Det blir spennende hvordan Kaisa utvikler seg. Hun virker interessert i å jobbe med sau, samt at hun er samarbeidsvillig og lydhør.