Jørgen

10604405_10204662359506441_6943210964605834676_oer 1975 modell. Utdannet sivilagronom (Cand. agric fra Ås) og jobber kombinert som gårdbruker og i kommunal landbruksforvaltning som fagleder landbruk.

I tillegg til familien er de store interesser: jakt, fisk og friluftsliv, samt trening av gjeterhunder.

Målsetningen er selvfølgelig å finne den optimale hunden og komme lengst mulig med den.

Jørgen er godkjent gjeterhundinstruktør gjennom NSG sitt kursopplegg.