Slakt av lam og sau

Lammene blir født i midten av mai til begynnelsen av juni. Kun etter et par uker sendes på beite og videre ut på gode gras og urtebeiter.
Området de beiter i er det flotte lyngbeite rundt og opp mot den majestetiske Fugltind/Nattmålstind som rager 1033 moh.
Sauene sankes ned fra første uka i september, og de lammene som er store nok sendes direkte på slakteriet.
Lammekjøtt er et miljøvennelig kjøtt. Kjøttet du får kjøpt hos Bjørkligården, kommer fra lam som nesten utelukkende har vokst opp i skogen og på fjellet der de utnytter de fantastiske ressursene som finnes der. I tillegg til at dette gir dere som forbrukere kjøtt av første klasse, bidrar også sauenes beiting til å holde vegetasjonen nede og pleie kulturlandskapet.

Lammekjøtt fra villsau og vanlig lammekjøtt fra Norsk kvit sau (NKS) er to forskjellige ting. Villsau har ikke samme kjøttfylden som NKS men er helt spesielt med sin «viltsmak» og den fine marmoreringen av fett i kjøttet. Et lammeslakt fra villsau har en vekt fra 10 – 13 kg og lammeslakt fra Nks veier normalt fra 16 – 22 kg.

Etter hvert vil vi også ha lam og saukjøtt av hvit spæl, gammelnorsk spæl og grå trøndersau. Sannsynligvis vil norsk hvit sau bli faset ut av produksjonen på Bjørkli.

Litt fakta om villsauen.

Litt fakta om Norsk kvit sau.

Litt fakta om hvit spæl.

Litt fakta om gammelnorsk spæl.

Litt fakta om grå trøndersau.

Helslakt av lam; 135 kr/kg.
Partert lammeslakt; 160 kr/kg.
Hele eller halve slakt av sau; 50 kr/kg
Grovpartert sau; 55 kr/kg
Hele eller halve slakt av ung sau; 60 kr/kg
Grovpartert ung sau; 65 kr/kg

Kontakt oss.

34211_1491901745051_5947733_n