Grå Trøndersau

Grå trøndersau er en utrydningstruet rase sauer som nedstammer fra kryssavl mellom opprinnelige norske sauer og den nå utryddede tautersauen. Rasen ble fremavlet på slutten av 1800-tallet. På slutten av 2000-tallet var det igjen omtrent 50 individer. Praktisk talt alle befant seg i Norge.

Rasen ble opprinnelig avlet frem i Trøndelag. Grå trøndersau er vanligvis grå i varierende sjatteringer og har karakteristiske hvite merker under øynene. Svarte, brune og hvite individer forekommer også.

Hornene på både søyer og bukker fjernes. Halen på rasen er halvlang eller av varierende lengde. Ulla er ensartet med gjennomsnittlig fibertykkelse på 32,3 mikrometer og den veier 2–3 kg før den er renset. Ullen ble tradisjonelt brukt til håndarbeid og skinnene brukt til saueskinnsfeller. Voksen levende vekt på søyer er mellom 70 og 80 kg. Gjennomsnittlig får en søye 1,8 lam per år. Lammene blir vanligvis slaktet ved 6 måneders alder og levendevekten er da 30-40 kg.

Bestanden talte ved inngangen av 2000-tallet omtrent 50 individer, men er økende. I 1998 besluttet Committee on Farm Animal Genetic Resources å etablere et prosjekt for å samle inn og fryse sæd fra rasen i et forsøk på å bevare rasen. I 2011 består bestanden av 1200 individer hvorav 500 avlssøyer. Det finnes 35 flokker på gjennomsnittlig 33 dyr. 4 bukker er registrert i insemineringsprogrammet og det er lagret 3500 sædprøver.

(Kilde: Wikipedia)

Grå trøndersau er en norsk rase som er en mellomting mellom crossbred- og landrasetypen. Rasen oppstod da den gammelnorske sauen ble krysset med tautersauen, som i dag er utdødd. Grå trøndersau har forskjellige grånyanser og har en karakteristisk hvit flekk under øynene. Halen er halvlang. Ulla likner mest på crossbredull, men er mer finfibra enn ulla til norsk kvit sau.

Det finnes to bevaringsbesetninger og en del mer enkeltstående dyr av rasen – totalt kanskje 200 avlsdyr.

Grå trøndersau har rasekode 17 i Sauekontrollen.

(Kilde: nsg)